Classes de música

A l’Escola de Música Cromàtica tenim molts tipus d’alumnes, tant per habilitats i nivell musical, tant com edat, i per disponibilitat horària. És per aquesta raó que busquem la manera de poder-nos adaptar a les necessitats de cada alumne.

Classes individuals

Les classes individuals estan adreçades a alumnes de totes les edats.
Les classes poden ser de ½ h ,3/4h o 1 hora per setmana.
En les classes individuals l’alumne tria el repertori que vol treballar, el professor el prepara i ensenya allò que necessita per dur a terme les seves aspiracions musicals.

Classes grupals

Les classes grupals d’instrument específic estan adreçades a tothom. Agrupem als alumnes per nivells i edats aproximades (en el cas dels menors de 15 anys)
1 hora per setmana.
Les classes amb grup, igual que les individuals , es treballa el repertori que volen els alumnes i el professor els ensenya el que els fa falta per assolir els coneixements necessaris per interpretar el repertori escollit.